Stenläggare Stockholm

Stenläggning och markarbeten i toppklass |

Stenläggning

FRÅGOR OCH SVAR OM STENLÄGGNING

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får när det handlar om stenläggning.

Vad kostar det att lägga sten?

Vad priset kommer att landa på, är en viktig fråga som många vill ha svar på. Svaret är att det varierar stort beroende på ett antal olika faktorer. Som till exempel vilken typ av sten som det handlar om, hur stor yta som ska stenläggas och hur stort markarbete som kommer att krävas, är några av dessa aspekter. Även tillgängligheten för maskinen och vilka markförutsättningar som finns på platsen är aspekter som kan ha stor betydelse för slutkostnaden för en stenläggning.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan gå igenom alla olika förutsättningar och önskemål. Därför kan vi lägga upp en budget för just ditt projekt.

Ska man välja betong eller natursten?

Här handlar det mycket om den egna personliga smaken, och även ekonomiska aspekter och funktionalitet spelar in. Natursten är dyrare än betong men de flesta tycker att det är snyggare. Dessutom tenderar natursten att bara bli vackrare med åren. Betong är å andra sidan billigare och tål tyngd bättre. Betong passar exempelvis mycket bra på garageuppfarter, men där kan det också gå bra med ett tåligt naturmaterial som exempelvis granit.

Dessutom är det inte helt korrekt att säga att det är mindre kostsamt med betong. Visserligen är inköpspriset på natursten högre, men den längre livslängden gör at det kan bli en bra affär att lägga natursten i långa loppet.

stenläggning med olika material

Hur undviker man att det börjar växa ogräs mellan stenarna?

Det är naturligt att det växer upp ogräs och kan vara svårt att utrota helt – men det går att få betydligt mindre av det. Du får nog helt enkelt räkna med att lite gräs kommer att synas mellan dina fina naturstenar i trädgården.

En variant är att lägga stenarna utan fogar – eller med riktigt smala sådana. Däremot är risken stor att detta förvärrar problemet. Ogräset kommer att synas ändå och blir på grund av de minimala fogarna extremt svårt att få bort. Dessutom låser stenarna sämre med denna metod. Ett starkt tips är att använda en ogräshämmande fog.

sten

Vi planerar och genomför stenläggningar för privatpersoner och företag.